Macierze
Dyskowe

  • Analiza potrzeb i wymagań Klienta uwzględniająca audyt środowiska serwerowego oraz sieci SAN.
  • Instalacja i konfiguracja urządzeń obejmująca zaawansowane funkcjonalności, takie jak replikacja sprzętowa, Snapshot i zarządzanie wielościeżkowością.
  • Rozbudowa istniejącej infrastruktury.
  • Serwis urządzeń.
  • Infrastruktura przyszłości w sieciach SAN (pule zasobów, wirtualizacja, systemy zarządzania pulami serwerów, szyfrowanie i bezpieczeństwo sieci SAN).