Systemy Wysokiej Dostępności

  • Projekt i implementacja systemów obejmujących klastry lokalne i geograficzne aplikacji oraz baz danych, a także współdzielonych systemów plików.
  • Rozwiązania typu – Information Lifecycle Management (ILM).
  • Projekt i implementacja systemów archiwizacji danych zarządzanej regułami ze zintegrowanymi funkcjami wyszukiwania i ujawniania treści dokumentów.
  • Konfiguracja modułów służących do realizacji zadań z zakresu ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ochrony prawne.