Systemy
Wirtualne

  • Projekt oraz implementacja środowiska wirtualnego opartego o rozwiązania VMware Infrastructure i Hyper-V.
  • Migracja serwerów fizycznych do postaci wirtualnej poprzedzona analizą obciążenia.
  • Zapewnienie ochrony środowiska wirtualnego w postaci oprogramowania realizującego backup oraz wysoką dostępność.